Par mums

Katram bērnam ir vajadzīga ģimene.

Tikai ģimenē bērns var saņemt patiesi individuālu mīlestību, uzmanību un audzināšanu. Ģimenē bērns iemācās, kas ir mājas, kā rūpēties par sevi un citiem, un kā pēc tam veidot pašam savu ģimeni.

Pētījumi pierādījuši, ka dzīve institūcijā jeb bērnu aprūpes centrā negatīvi ietekmē gan bērna garīgo, gan fizisko attīstību. Apzinoties institūciju postošo ietekmi uz bērnu un viņa iespējām dzīvot laimīgu dzīvi, ANO Bērnu tiesību konvencija paredz primāri katram ārpus ģimenes aprūpes esošam bērnam nodrošināt augšanu ģimeniskā vai tai pietuvinātā vidē.

2017. gada sākumā Latvijā bērnu aprūpes iestādēs dzīvoja 1 216 bērni.

Misija

Biedrība “SOS Mājas jauniešiem” ir labdarības organizācija, kas izveidota ar misiju rūpēties par grūtībās nonākušiem bērniem un jauniešiem, radot drošus un labvēlīgus dzīves apstākļus, nodrošinot dzīves prasmju apgūšanu, palīdzot bērniem un jauniešiem pašiem veidot savu nākotni.

Viens no mūsu galvenajiem mērķiem ir palīdzēt bērniem veidot laimīgu bērnību un sagatavot viņus pieaugušo dzīvei.

Lai rūpētos par bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem, biedrības “SOS Mājas jauniešiem” ietvaros tiek realizēti vairāki projekti: SOS Māju un radošās darbnīcas izveide.

Biedrība ir Latvijas Bērnu Labklājības tīkla dalīborganizācija. Uzzini vairāk!

Finansējums un atbalsts

Organizācijas darbība lielā mērā ir atkarīga no ziedotāju labvēlības. Lai SOS Mājas varētu sniegt ilgtermiņa ģimenes tipa bērnu aprūpes pakalpojumus, kas ietver diennakts aprūpi, dzīvesvietu un sociālo rehabilitāciju, tām ir nepieciešams ziedotāju atbalsts.

Arī Tu vari atbalstīt SOS Māju bērniem un jauniešiem izveidi. Uzzini vairāk!

Sabiedriskā labuma statuss

“SOS Mājas jauniešiem” ir biedrība, kurai ir piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss. Tas nozīmē, ka privātpersonām un uzņēmumiem veicot ziedojumus, ir tiesības saņemt ienākuma nodokļa atlaidi.

Biedrības sabiedriskā labuma organizācijas statusu apliecinošo dokumentu varat aplūkot šeit. Aplūkot!

Struktūrvienības 

Biedrības struktūrvienību darbību koordinē galvenais birojs Rīgā, tā direktors Ingus Baldiševičs.

Biedrības pārvalde

Biedrība “SOS Mājas jauniešiem” ir organizācija, kuras augstākā lēmējinstitūcija ir biedru kopsapulce, kas tiek sasaukta reizi gadā. Organizācija ir atvērta, tajā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, vēršoties personīgi galvenajā birojā Rīgā.

Kopā mēs varam lielas lietas!