Darbība

Biedrība “SOS Mājas jauniešiem” sniedz ilgtermiņa ģimenes tipa bērnu aprūpes pakalpojumus, kas ietver diennakts aprūpi, dzīvesvietu, sociālo rehabilitāciju, kā arī veicina bērna un bioloģiskās ģimenes atkal apvienošanos vai jaunas ģimenes iegūšanu, ievērojot bērna intereses.

Mēs esam atvērti ikvienam, kam ir nepieciešama palīdzība!

Kas ir SOS Mājas?

SOS Mājas ir vide, kurā bērns jūtas kā ģimenē. Dziļa mūsu ticība balstās pārliecībā, ka jebkuram bērnam ir nepieciešama ģimene un mājas, kurās bērns jūtas pasargāts. SOS Mājās bērni iegūst reālu ģimeni – mammu, tēti, mīlestību, dzīvo kopā ar brāļiem un māsām harmoniskā vidē, kur ir radīti visi apstākļi augt un radoši attīstīties par aktīviem mūsu sabiedrības locekļiem. SOS Mājas strādā, lai katram bērnam bārenim un bez vecāku gādības atstātajam bērnam Latvijā tiktu nodrošināta viņa vajadzībām atbilstoša kvalitatīva aprūpe ģimeniskā vidē..

Šeit viņi var uzturēties un gatavoties patstāvīgai dzīvei līdz pat 24 gadu vecumam, ja, sasnieguši pilngadību, pieņem lēmumu turpināt mācības. Jaunieši paši uzņemas rūpes par kārtību, maltītes gatavošanu, pirkumiem un pārējo sadzīvi.

Arī Tu vari atbalstīt SOS Mājas bērniem un jauniešiem izveidi, iesaisties, esi aktīvs! Uzzini vairāk! 

Kā bērni nonāk SOS Mājās?

Lēmumu par bērna izņemšanu no bioloģiskās ģimenes pieņem pašvaldības bāriņtiesa, kas kopā ar pašvaldības sociālo dienestu meklē bērnam vispiemērotāko aizstājējģimeni. Ja bērnam nav tuvinieku vai citu cilvēku, kas gatavi paņemt viņu aizbildniecībā, parasti tiek meklēta iespēja atrast bērnam piemērotu audžuģimeni vai ievietot viņu valsts vai pašvaldības bērnu namā.

SOS Mājas ir alternatīvās bērnu aprūpes centrs, tā ir vieta, kur bērniem, kas atstāti bez bioloģiskajiem vecākiem, uzaugt ģimenē, saņemt mīlestību, justies vajadzīgiem, būt drošībā, piederīgiem, socializēties un mācīties.

Ģimenes dzīve SOS Mājās

SOS Mājās katram bērnam ir viss, kas bērnam ir ģimenē – istaba, ikdienas apģērbs, rūpes un mīlestība, bērns mācās uzturēt kārtību, ievērot personīgo higiēnu, gatavot ēst, lietderīgi izlietot savus personīgos līdzekļus. Bērni apmeklē pašvaldības pirmsskolas iestādes, valsts skolas, iegūst izglītību, apmeklē Jēkabpils Mākslas skolu, Sporta skolu vai Mūzikas skolu. SOS Māju jaunrades darbnīcā apgūst arodapmācību un iegūst reālas prasmes turpmākajai dzīvei, kas palīdz sadarboties, iegūt draugus un domubiedrus, kļūt par labāko mūsu sabiedrības daļu.

Bērniem palīdz SOS mammas un tēti, respektējot bērnu personību, tautību un reliģisko piederību. Tās ir mammas, pie kurām bērns jebkurā brīdī var vērsties pēc padoma, atbalsta un iedrošinājuma.

Māja “Dores”

Biedrības struktūrvienībā “Dores”, Pļaviņu novada Aiviekstes pagastā tiek veidotas divas bērnu un jauniešu ģimenes mājas, kur pastāvīgi, Aiviekstes upes krastā, drošā un labvēlīgā vidē būs iespēja dzīvot līdz 16 bez vecāku gādības atstātiem bērniem un jauniešiem.

SOS bērnu un jauniešu māja nodrošinās ilgtermiņa ģimenes tipa bērnu aprūpes pakalpojumus, kas ietver diennakts aprūpi, dzīvesvietu un sociālo rehabilitāciju.

Atbalsti bērnu un jauniešu mājas “Dores” izveides un radīšanas darbus! Tu esi mums vajadzīgs! Uzzini vairāk! 

Jaunrades darbnīca “Radošuma rezidence”

Biedrības “SOS Mājas jauniešiem” struktūrvienībā “Krūkliņi”, Jēkabpils novada Kalna pagastā, tiek veidota bērnu un jauniešu mājas jaunrades darbnīca, kur bērni ar gandarījumu sirdī varēs līdzdarboties jaunrades procesos, apgūt arodapmācību, veidoties un augt kā personības.

SOS Mājas radošā darbnīca nodrošinās informatīvi izglītojošu semināru, izbraukuma darbnīcu, kursu, arodapmācības (sociālo prasmju un profesionālo iemaņu apgūšanu), kā arī labdarības pasākumu organizēšanu.

Jaunrades darbnīcas ietvaros, sadarbībā ar nozaru radošajiem kuratoriem, tiks veidoti četri darbības pamatvirzieni: tekstila, keramikas, foto un video studijas. Mēs esam atvērti visa veida mākslas, kultūras un jaunrades procesiem!

Atbalsti “SOS Māju jauniešiem” radošās darbnīcas Latvijā! Tu dosi iespēju bērniem un jauniešiem gūt pirmās iemaņas savu radošo ideju realizēšanā! Uzzini vairāk!

Māja “Krūkliņi”

Biedrības struktūrvienībā “Krukliņi” – 2, Jēkabpils novada Kalna pagastā darbojas “SOS Mājas jauniešiem” vasaras māja. Vasaras māja piedāvā iespēju bez vecāku gādības palikušajiem bērniem un jauniešiem, bāreņiem līdzdarboties nodibinājuma “Mārtiņa fonds” organizētajās ECO vasaras nometnēs psiholoģiskās rehabilitācijas centrā “Dūjas”, iegūt zināšanas un reālas prasmes vides aizsardzības jomā, lieliski pavadīt vasaru laukos pie dabas “Bancānu” ezera krastā.

SOS Mājas vasaras māja nodrošina psiholoģiskās rehabilitācijas realizēšanu. Uzzini vairāk!