Mūsu misija

Biedrība “SOS Mājas jauniešiem” ir labdarības organizācija, kas izveidota ar misiju rūpēties par grūtībās nonākušiem bērniem un jauniešiem, radot drošus un labvēlīgus dzīves apstākļus, nodrošinot dzīves prasmju apgūšanu, palīdzot bērniem un jauniešiem pašiem veidot savu nākotni. Lai rūpētos par bez vecāku gādības palikušiem bērniem un jauniešiem, biedrības “SOS Mājas jauniešiem” ietvaros tiek realizēti vairāki projekti: SOS Māju, radošās darbnīcas un vasaras mājas izveide. Biedrība ir Latvijas Bērnu Labklājības tīkla dalīborganizācija.

Kas ir SOS Mājas?


SOS Mājas ir vide, kurā bērns jūtas kā ģimenē. Dziļa mūsu ticība balstās pārliecībā, ka jebkuram bērnam ir nepieciešama ģimene un mājas, kurās bērns jūtas pasargāts. SOS Mājās bērni iegūst reālu ģimeni – mammu, tēti, mīlestību, dzīvo kopā ar brāļiem un māsām harmoniskā vidē, kur ir radīti visi apstākļi augt un radoši attīstīties par aktīviem mūsu sabiedrības locekļiem. SOS Mājas strādā, lai katram bērnam bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam Latvijā tiktu nodrošināta viņa vajadzībām atbilstoša kvalitatīva aprūpe ģimeniskā vidē.

Sazinies ar mums!